Comparativa de les diferents tecnologies
Tipología y aplicaciones de instalaciones solares termoeléctricas

Les centrals de torre i els col·lectors cilíndrics parabòlics són més apropiats per a projectes de gran mida i connectats a xarxa en el rang dels 30-200 MW; mentre que els sistemes discoparabòlics són modulars i poden ser usats indistintament en aplicacions individuals o en grans projectes.

Les plantes de col·lectors cilindreparabòlics tenen la tecnologia més madura i, per tant, més implementada en l'actualitat. Les centrals de torre, reduint costos i amb un emmagatzematge tèrmic més eficient, prometen oferir plantes únicament solars amb una gran eficiència. La naturalesa modular de les discoparabòliques pot permetre el seu ús en aplicacions de mida petita.

Les centrals de torre requereixen que es demostri l'operativitat i condicions de manteniment de la tecnologia de sals foses i el desenvolupament de heliòstats a baix cost.

Els sistemes discoparabòlics requereixen el desenvolupament d'almenys un motor convencional i el desenvolupament de concentradors a baix cost.

A Espanya existeix la Plataforma Solar de Almería, pertanyent al CIEMAT, com a única institució de recerca i desenvolupament de projectes solars de concentració, amb instal·lacions de totes les tecnologies solars.

no-alt
no-alt