Xarxes de calor

Són sistemes centralitzats de generació tèrmica que mitjançant un sistema de xarxes que transporten fluids tèrmics permeten la satisfacció de la demanda de calefacció i aigua calenta sanitària en habitatges unifamiliars, comunitats de veïns i altres edificis privats i públics, com ara biblioteques, hospitals o poliesportius, així com en indústries.

 

És una forma més eficient d'aprofitar el calor generat que en el cas de solucions individuals, perquè permet encaixar d'una forma òptima el binomi generació-demanda i també es beneficia de l'efecte de les economies d'escala. És una solució que compta amb un alt grau d'implantació a països del centre i nord d'Europa, i que a poc a poc es va obrint pas com a alternativa energètica rendible i sostenible per als usuaris espanyols.

 

Tot i que encara existeix moltíssim potencial per explotar a Espanya, comença ja a haver exemples molt rellevants, com són les xarxes de calor amb biomassa ja en funcionament a Sòria, Valladolid i Ólvega, i la xarxa actualment en construcció a Móstoles. El disseny i mida de les xarxes varia àmpliament, podent adaptar-se tant a petits municipis com a grans ciutats.

 

no-alt
no-alt
no-alt
no-alt