Agricultura i pesca

AGRICULTURA

L'IDAE treballa per implementar mesures d'eficiència energètica a fi de reduir els impactes negatius que l'augment del consum de l'energia (costos i emissions) té en l'activitat agrícola. Amb aquest objectiu, tracta d'implantar una sèrie d'accions clau que poden tenir un impacte directe i significatiu en els índexs energètics del sector.

Aquestes accions són:

  1. Desenvolupament de mecanismes de formació i informació en eficiència energètica.
  2. Execució d'un pla de modernització del parc nacional de tractors agrícoles que inclogui criteris d'eficiència energètica.
  3. Posada en funcionament d'un conjunt d'iniciatives normatives que afavoreixin la implantació o substitució de sistemes de reg per altres més eficients.

PESCA

L'IDAE dona suport tècnic i econòmic al projecte Peixe Verde.

El propòsit final d'aquest projecte és que la pesca incorpori en el seu desenvolupament i gestió criteris d'eficiència energètica com a criteri bàsic per a la seva viabilitat, redueixi emissions contaminants i millori la seva competitivitat.

 

no-alt
no-alt